Crijeva i priključci

Plastenička proizvodnja omogućava kontrolisane uslove uzgoja biljaka (temperatura, vlaga, svjetlost...) što kao rezultat donosi ranije sazrijevanje plodova, bolji kvalitet i veći prinos.

Primjenom crijeva i priključaka u proizvodnji sebi omogućavamo uštedu radne snage i energije. Svojom elastičnošću i fleksibilnošću nam pružaju mogućnosti ravnomjernog snabdijevanja biljaka vodom, gnojivima i zaštitnim sredstvima. Namjenski se proizvode za plastenike i voćnjake sa ili bez ugrađenim kapaljkama.

Saznajte više o našoj ponudi

Za proizvodnju u zatvorenim prostorima se uglavnom koriste tanka elastična crijeva sa rasporedom dizni na 10 , 20 i 50 centimetara. Uz crijeva nudimo i priključke od ventila do krajnje kapaljke. Proizvodnja na otvorenom (voćnjaci i vinogradi) zahtijeva ugradnju crijeva sa debljim zidovima i ugrađenim kapaljkama na veći razmak.

Savjet

Obzirom na konfiguraciju terena potrebno je voditi računa o vrsti kapaljke koja je ugrađena, tako da se na ravnim ternima mogu primjeniti obične kapaljke, a na strmim terenima se ugrađuju kapaljke sa regulacijm pritiska. Njihovom ugradnjom omoućavamo svim biljkama da ravnomjerno dobijaju istu količinu vode, bez obzira na kojoj se visinskoj tački nalazile u odnosu na akumulaciju iz koje dobijaju vodu. Razmak kapaljki se određuje u zavisnosti od kulture koja se uzgaja.