Poljoprivredni alati i sitna mehanizacija

Alati su naš redovni pratilac pri svakodnevnom radu, aktivnostima i hobiju u vrtu.

Poljoprivredni alati

Većina današnjih vrtnih alata zapravo se temelji na tradicionalnom oblikovanju. Najčešće upotrebljavamo lopatu, grablje, krampu, budak, sjekiru, kosu, makaze i pilu. Alat za rad u vrtu treba da zadovolji naše potrebe, kako u pogledu kvaliteta, tako i lakom i sigurnom upotrebom. Alat za rad u vrtu treba da zadovolji naše potrebe, kako u pogledu kvaliteta, tako i lakom i sigurnom upotrebom. Našim kupcima robna marka «ŠTRUC-MUTA» i «TOCOS» znače garanciju kvaliteta.

Sitna mehanizacija