Krompir

Krompir je pored hljeba najvažnija namirnica za ljudsku ishranu.Zbog povoljnog odnosa i sadržaja hranjivih materija, krompir u ljudskoj ishrani ima vrlo važnu ulogu. Sadrži 18-30 % suhe materije, dok ostatak čini voda. Agricom svojim izborom slijedi svjetski trend u razvoju novih sorti, koje na našem podneblju daju bolje rezultate u proizvodnji. To se prvenstveno odnosi na sorte vodećeg proizvođača sjemenskog krompira HZPC (Holandija). Agricom je vodeća firma na području Bosne i Hercegovine u prodaji sjemenskog krompira.

Sorte krompira

Sorte dijelimo na crvene, bijele i žute (boja pokožice), te u sklopu toga na: vrlo rane, rane, srednje rane, srednje kasne i kasne. Rane sorte su namijenjene za svježu potrošnju (tehnološka zrelost), a kasne za čuvanje (fiziološka zrelost).

Savjeti o sadnji krompira

Naklijavanje se vrši da bi se se razvile klice dužine 2 cm, a uvijek je bolje da krompir klija u kontrolisanim uslovima. Preporučuje se naklijavanje u drvenim gajbama u hladnim prostorijama na temperaturu od 10℃ do 15℃. Proces naklijavanja traje 4 do 6 sedmica. Naklijavanjem na ovaj način krompir brže razvija korjenov sistem, prekriva zemlju i sprečava rast i razvoj korova. Osim toga, smanjit ćete vrijeme rasta i do 10 dana.

Sadnju krompira je potrebno započeti pri temperaturi zemljišta iznad 7℃. Kašnjenje do 10 dana smanjuje prinos za 5-15%, a ukoliko zakasnite do 20 dana sa sadnjom prinos će biti manji do čak 25%. Rezidba gomolja se ne preporučuje zbog moguće zaraze, a ako se ipak odlučite na rezanje, potrebno ga je obaviti najmanje sedam dana prije sadnje da “rana” zaraste. Krompir sadite na dubini od 6 do 10 cm na lakim zemljištima, a na teškmi nešto pliće. Vodite računa i da gustina sadnje iznosi 15-20 gomolja po m².

Sadnja krompira zahtjeva puno prostora, stoga ako nemate veliki vrt, posadite manju gredicu kako biste imali mladi krompir koji možete jesti dok su cijene krompira u trgovinama još uvijek visoke. Za uzgoj jedne vreće krompira (25 kg) potrebno je posaditi 3 kg sjemenskoga krompira u redove ukupne dužine 13,5 m. Prinos djelomično ovisi o kultivarima krompira i vremenskim prilikama.