Folije

Agricom nudi različite folije za pokrivanje plastenika

Folije za plastenike

Za plastenike treba koristiti folije koje će nam kvalitetom obezbijediti dugo trajanje. Konstrukcija plastenika diktira širinu i dužinu folije. U ponudi su folije širine 6 do 12,5 m, debljine 200 mikrona.

Saznajte više o našoj ponudi folija za plastenike

Osim folija za pokrivanje plastenika, primjenjuju se i folije za tople lijehe, folije za salatu, jagode i paradajz. Ove folije su izbušene za uzgoj kultura sa optimalnim rasporedom rupa da bi biljke imale optimalan prostor za razvoj korjena, biljne mase i plodonošenje. Sadnjom biljaka pod foliju omogućava se ušteda radne snage, te je upotreba herbicida nepotrebna. Eventualna pojava korova rješava se plijevljenjem i plitkim okopavanjem.

Savjeti za kupovinu folija

Folije za plastenik čuvaju danju akumuliranu toplotu u zemljištu i vlagu, pa biljke ne osjete vanjska kolebanja temperature u većoj mjeri, jer se pad temperature u noćnim satima ne odražava u toj mjeri na biljke, kao u uslovima uzgoja bez folije. Pored ovih folija u ponudi su obične bijele, regenerat i streč folije za pakovanje.