Hrana za ribice

Hrana ukrasnih ribica sadrži energiju, dodatke, aktivne i obojene supstance.

Svakoj ribici je potrebna određena okolina i hrana za život. Som npr. koji živi blizu dna, ima ogromna usta, dok ribice koje žive blizu površine (kao što je losos i zlatne ribice) imaju manja usta. Hrana treba plivati, plutati ili tonuti u vodi. To zavisi od prostora gdje će se određene ribice hraniti. Aroma hrane je također bitna, jer ribe dolaze do hrane pomoću čula mirisa. Zbog ovih karakteristika, Arami se prilagođava svim nivoima vode i okolinama ribica. Hrana ukrasnih ribica sadrži energiju, dodatke, aktivne i obojene supstance. Ovi bitni elementi imaju različite funkcije u organizmu ribica. Arami hrana za ribice sadrži sve potrebne sastojke za savršenu ishranu ukrasnih ribica.Tropska i subtropska voda sadrži sve hranjive tvari za slatkovodne ribice. Većina hrane dolazi s dna poput larve crvenog komarca, planktona, glista i biljaka. Neke biljke dolaze u vodu kao što su insekti, behar, bobice... Tokom procesa evolucije svaka se ribica navikla na svoju prirodnu hranu. Hrana u akvarijumu bi trebala biti slična prirodnoj hrani, da zadovoljava sve hranjive potrebe ribica. Vodu nebi trebalo zagađivati nepotrebnim sastojcima. Proizvođač hrane za ribice Arami daje ribama hranu sličnu prirodnoj koja je ujedno i manje zagađujuća za vodu.

Iz naše ponude izdvajamo Arami hranu za ribice

Savjeti za pravilnu ishranu ribica

Najbolje je hraniti ribice manjim porcijama više puta na dan koliko ribica može pojesti za nekoliko minuta. Hranite ribice raznom hranom posebno one u grupnim akvarijumima ali nemojte hraniti ribice odmah nakon čišćenja akvarijuma ili zamjene vode.