Plastenici i oprema za plastenike

Proizvodnja cvijeća, povrća i voća u zatvorenim prostorima omogućava kontrolisanje uslova uzgoja biljaka što kao rezultat donosi ranije sazrijevanje plodova i bolji kvalitet. U našoj ponudi možete pronaći folije za plastenike, crijeva i priključke te posude i pribor za plasteničku sadnju voća i povrća.

Folije za plastenike

Proizvodnja cvijeća, povrća i voća u zatvorenim prostorima omogućava kontrolisanje uslova uzgoja biljaka što kao rezultat donosi ranije sazrijevanje plodova i bolji kvalitet. U našoj ponudi možete pronaći folije za plastenike, crijeva i priključke te posude i pribor za plasteničku sadnju voća i povrća.

Osim folija za pokrivanje plastenika, primjenjuju se i folije za tople lijehe, folije za salatu, jagode i paradajz. Ove folije su izbušene za uzgoj kultura sa optimalnim rasporedom rupa da bi biljke imale optimalan prostor za razvoj korjena, biljne mase i plodonošenje. Sadnjom biljaka pod foliju omogućava se ušteda radne snage, te je upotreba herbicida nepotrebna. Eventualna pojava korova rješava se plijevljenjem i plitkim okopavanjem.

Crijeva i priključci

Plastenička proizvodnja omogućava kontrolisane uslove uzgoja biljaka, uključujući regulaciju temperature, vlage i svjetlosti. To rezultira ranijim sazrijevanjem plodova, boljim kvalitetom i većim prinosima. Korištenjem crijeva i priključaka u proizvodnji, možete značajno uštedjeti radnu snagu i energiju. Njihova elastičnost i fleksibilnost omogućavaju ravnomjerno snabdijevanje biljaka vodom, gnojivima i zaštitnim sredstvima.

Namjenski proizvedena crijeva za plastenike i voćnjake dostupna su s ugrađenim kapaljkama ili bez njih. Za uzgoj u zatvorenim prostorima koriste se tanka elastična crijeva s rasporedom dizni na 10, 20 ili 50 centimetara. Uz crijeva, nudimo i priključke, od ventila do krajnje kapaljke, koji omogućavaju efikasno navodnjavanje.

Proizvodnja na otvorenom, kao što su voćnjaci i vinogradi, zahtijeva ugradnju crijeva s debljim zidovima i ugrađenim kapaljkama na veći razmak. Ova crijeva osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost u različitim uvjetima, omogućavajući optimalno snabdijevanje biljaka potrebnim resursima.

Posude i pribor za sadnju

Plastenička proizvodnja omogućava kontrolisane uslove uzgoja biljaka, uključujući regulaciju temperature, vlage i svjetlosti. To rezultira ranijim sazrijevanjem plodova, boljim kvalitetom i većim prinosima. Korištenjem crijeva i priključaka u proizvodnji, možete značajno uštedjeti radnu snagu i energiju. Njihova elastičnost i fleksibilnost omogućavaju ravnomjerno snabdijevanje biljaka vodom, gnojivima i zaštitnim sredstvima.

Namjenski proizvedena crijeva za plastenike i voćnjake dostupna su s ugrađenim kapaljkama ili bez njih. Za uzgoj u zatvorenim prostorima koriste se tanka elastična crijeva s rasporedom dizni na 10, 20 ili 50 centimetara. Uz crijeva, nudimo i priključke, od ventila do krajnje kapaljke, koji omogućavaju efikasno navodnjavanje.

Proizvodnja na otvorenom, kao što su voćnjaci i vinogradi, zahtijeva ugradnju crijeva s debljim zidovima i ugrađenim kapaljkama na veći razmak. Ova crijeva osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost u različitim uvjetima, omogućavajući optimalno snabdijevanje biljaka potrebnim resursima.

Kontejneri i lončići za presade

Kontejneri i lončići nam služe da u zaštićenom prostoru posijemo i pikiramo presadnice cvijeća i povrća. Sjetva se obavlja u februaru i martu, tako da možemo po sticanju uslova za rast i razvoj biljaka vani, posaditi već formirane biljke. Na taj način, dobijamo na vremenu, samim tim biljke ranije dozrijevaju. Od kontejnera, u ponudi su stiroporni i modiform (pvc) sa 24 – 209 rupa. Kada se biljka u kontejneru dovoljno razvije da se može pikirati (presaditi), ona se sadi u lončiće u kojima će imati dovoljno prostora da se razvije sve do konačne sadnje u polje. Lončići su u ponudi o 7 - 15 cm i oni se najčešće koriste za pikiranje u zavisnosti od bujnosti biljke koja se uzgaja.

Mreže za zasjenjivanje i kopče

Rast i razvoj biljaka u zavisnosti od vremenskih uslova može biti ubrzan, pa se biljke brže razvijaju i rastu. Tu moramo biti pažljivi. U tom slučaju se vrši zasjenjivanje zaštićenih prostora, kako bi se smanjio dotok svjetlosti i time usporio rast. Ovim postupkom možemo pomjeriti vrijeme sadnje u polju, dok se ne steknu optimalni uslovi. Mreže za zasjenjivanje su dostupne po dimenzijama širine od jednog do osam metara. Vrlo važano je pri kupovini potražiti savjet u vezi procenta zasjenjivanja, koji određuje koliko će svetlosti doći do zasjenjene biljke. Procenat zasjenjivanja se kreće od 30 – 90 %.

Savjeti za uzgoj voća i povrća u plastenicima

Folije za plastenik čuvaju danju akumuliranu toplotu u zemljištu i vlagu, pa biljke ne osjete vanjska kolebanja temperature u većoj mjeri, jer se pad temperature u noćnim satima ne odražava u toj mjeri na biljke, kao u uslovima uzgoja bez folije. Pored ovih folija u ponudi su obične bijele, regenerat i streč folije za pakovanje.

Obzirom na konfiguraciju terena potrebno je voditi računa o vrsti kapaljke koja je ugrađena, tako da se na ravnim ternima mogu primjeniti obične kapaljke, a na strmim terenima se ugrađuju kapaljke sa regulacijm pritiska. Njihovom ugradnjom omoućavamo svim biljkama da ravnomjerno dobijaju istu količinu vode, bez obzira na kojoj se visinskoj tački nalazile u odnosu na akumulaciju iz koje dobijaju vodu. Razmak kapaljki se određuje u zavisnosti od kulture koja se uzgaja.

Da bi biljka rasla uspravno i imala dovoljno prostora potrebo je pravilno vezivati uz konop. Za vezivanje se koriste pp veziva, a u novije vrijeme se koriste kopče za vezivanje. Njihova upotreba je jednostavna i višekratna, Olakšavaju rad i biljkama obezbjeđuju pravilan rast.