Stočarska proizvodnja

Savremena stočarska proizvodnja je bazirana na naučnim i praktičnim dostignućima, koja omogućavaju visoke rezultate u proizvodnji. Obzirom na uslove kod stočarske proizvodnje, koji su veoma teški i zahtjevni, neophodna je upotreba alata i opreme kako bi utrošak živog rada bio što manji, a samim tim i manja proizvođačka cijena tih proizvoda.

Veliki izbor opreme za stočarstvo

Prateći savremene trendove, Agricom nudi pojilice za goveda i svinje, ventile za pojilice, lance za stoku, češagije i četke i opremu za peradarstvo, te mineralne dodatke za ishranu stoke kao i niz drugih proizvoda koji se koriste u stočarstvu.

Savjeti za održavanje opreme za stočarstvo

Savremena proizvodnja mlijeka zahtjeva posebna pravila i obrasce ponašanja kada je u pitanju higijena, kako životinja, tako i opreme koja se koristi prilikom proizvodnje. Ukoliko Vam je cilj proizvodnja mlijeka najvišeg kvaliteta, morate biti svjesni da higijenu proizvodnje i morate podići na najviši nivo održavanje Vaše opreme za stočarstvo. Pored higijenskog održavanja opreme za stočarstvo, savjetujemo i redovno servisiranje Vaše opreme kako bi duže bila od koristi i Vama i Vašim životinjama.