Sjemenski krompir

Zbog povoljnog odnosa i sadržaja hranjivih materija, krompir u ljudskoj ishrani ima vrlo važnu ulogu. Sadrži 18-30 % suhe materije, dok ostatak čini voda. Agricom svojim izborom slijedi svjetski trend u razvoju novih sorti, koje na našem podneblju daju bolje rezultate u proizvodnji. To se prvenstveno odnosi na sorte vodećeg proizvođača sjemenskog krompira HZPC (Holandija). Agricom je vodeća firma na području Bosne i Hercegovine u prodaji sjemenskog krompira.

Sorte krompira

Sorte dijelimo na crvene, bijele i žute (boja pokožice), te u sklopu toga na: vrlo rane, rane, srednje rane, srednje kasne i kasne. Rane sorte su namijenjene za svježu potrošnju (tehnološka zrelost), a kasne za čuvanje (fiziološka zrelost).

Colomba

Vrlo rana sorta krupnih okruglo ovalnih gomolja. Boja kožice i mesa je žuta. Daje visok prinos.

Adora

Vrlo rana sorta krupnih ovalnih gomolja. Boja kožice je žuta a mesa svijetložuta. Daje srednji prinos.

Agria

Kasna sorta krupnih duguljasto ovalnih gomolja. Boja kožice i mesa je žuta. Daje visok prinos.

Carlita

Rana sorta vrlo krupnih okruglo ovalnih gomolja. Boja kožice i mesa je žuta. Daje srednje visok prinos.

Carrera

Rana sorta vrlo krupnih ovalnih gomolja. Boja kožice i mesa je žuta. Daje srednje visok prinos.

Challenger

Srednje kasna sorta, srednje velikih izduženo ovalnih gomolja. Boja kožice je žuta a mesa svijetložuta. Daje visok prinos.

Cleopatra

Rana sorta krupnih izduženo ovalnih gomolja. Boja kožice je crvena a mesa svjetložuta. Daje dobar prinos.

Evora

Srednje rana sorta krupnih okruglo ovalnih gomolja. Boja kožice je žuta a boja mesa je krem bijela. Daje vrlo visok prinos.

Fabula

Srednje kasna sorta vrlo krupnih ovalnih gomolja. Boja kožice je žuta a mesa svijetložuta. Daje vrlo visok prinos.

Gioconda

Srednje rana sorta krupnih ovalnih gomolja. Boja kožice i mesa je žuta. Daje umjereno visok prinos.

Hermosa

Srednje rana sorta vrlo krupnih izduženo ovalnih gomolja. Boja kožice je žuta a mesa svijetložuta. Daje visok prinos.

Liseta

Rana sorta krupnih izduženo ovalnih gomolja. Boja kožice je žuta a mesa svijetložuta. Daje visok prinos.

Memphis

Srednje rana sorta krupnih izduženo ovalnih gomolja. Boja kožice je crvena a mesa svijetložuta. Daje visok prinos.

Monalisa

Srednje rana sorta krupnih izduženo ovalnih gomolja. Boja kožice i mesa je žuta. Daje dobar prinos.

Red scarlet

Rana sorta krupnih izduženo ovalnih gomolja. Boja kožice je crvena a mesa žuta. Daje dobar prinos.

Sifra

Srednje kasna sorta krupnih okruglo ovalnih gomolja. Boja kožice je svijetložuta a mesa krem. Daje vrlo visok prinos.

Sylvana

Srednje rana sorta krupnih okruglo ovalnih gomolja. Boja kožice i mesa je žuta. Daje visok prinos.

Ronaldo

Srednje kasna sorta krupnih ovalnih gomolja. Boja kožice je crvena a mesa svijetložuta. Daje vrlo visok prinos.

Desiree

Srednje kasna sorta krupnih izduženo ovalnih gomolja. Boja kožice je crvena a mesa žuta. Daje vrlo visok prinos.

Kennebec

Srednje kasna sorta krupnih ovalnih gomolja. Boja kožice je žuta a mesa bijela. Daje visok prinos.

Jaerla

Vrlo rana sorta krupnih ovalnih gomolja. Boja kožice i mesa je svijetložuta. Daje vrlo visok prinos.

Flamenco

Srednje kasna sorta krupnih ovalnih gomolja. Boja kožice je crvena a mesa bijela. Daje dobar prinos.

Taurus

Srednje rana sorta krupnih okruglo ovalnih gomolja. Boja kožice je žuta a mesa svijetložuta. Daje dobar prinos.

Kondor

Srednje rana sorta krupnih izduženo ovalnih gomolja. Boja kožice je crvena a mesa svijetložuta. Daje visok prinos.

Rosi

Kasna sorta, dobrog uroda, ujednačene veličine i oblika gomolja. Crvene je pokožice i svijetlo-žute boje mesa, ovalnih gomolja. Široko prilagodljiva sorta sa velikim sadržajem suhe tvari. Dosta je otporna sorta. Odlična sorta za spremanje pomfrita.

Primabelle

Vrlo rana žuta sorta krompira atraktivne sjajne pokožice te ujednačenih gomolja. Visokog je prinosa, ranog dospijeća i dobre otpornosti na rizoktoniju. Nakon kuhanja ovaj krompir ostaje tvrd, ne raskuhava se, struktura mesa je sitnozrnasta, dobro se reže i odličan je za pravljenje krompir salate.

Savjet za sadnju krompira

Naklijavanje se vrši da bi se se razvile klice dužine 2 cm, a uvijek je bolje da krompir klija u kontrolisanim uslovima. Preporučuje se naklijavanje u drvenim gajbama u hladnim prostorijama na temperaturu od 10℃ do 15℃. Proces naklijavanja traje 4 do 6 sedmica. Naklijavanjem na ovaj način krompir brže razvija korjenov sistem, prekriva zemlju i sprečava rast i razvoj korova. Osim toga, smanjit ćete vrijeme rasta i do 10 dana.

Sadnju krompira je potrebno započeti pri temperaturi zemljišta iznad 7℃. Kašnjenje do 10 dana smanjuje prinos za 5-15%, a ukoliko zakasnite do 20 dana sa sadnjom prinos će biti manji do čak 25%. Rezidba gomolja se ne preporučuje zbog moguće zaraze, a ako se ipak odlučite na rezanje, potrebno ga je obaviti najmanje sedam dana prije sadnje da “rana” zaraste. Krompir sadite na dubini od 6 do 10 cm na lakim zemljištima, a na teškmi nešto pliće. Vodite računa i da gustina sadnje iznosi 15-20 gomolja po m².

Sadnja krompira zahtjeva puno prostora, stoga ako nemate veliki vrt, posadite manju gredicu kako biste imali mladi krompir koji možete jesti dok su cijene krompira u trgovinama još uvijek visoke. Za uzgoj jedne vreće krompira (25 kg) potrebno je posaditi 3 kg sjemenskoga krompira u redove ukupne dužine 13,5 m. Prinos djelomično ovisi o kultivarima krompira i vremenskim prilikama.