Travne smjese za parkove i rekreacijske površine

U ponudi travnih smjesa uključene su najbolje sorte svjetski priznatih sjemenskih kuća koje su pogodne za naše klimatske i zemljišne uslove. Travnjak pravog oblika, veličine i na pravom mjestu čudesno upotpunjava prostor u parkovima i vrtovima te stvara lijepu pozadinu cvijeću i ujedno nudi prijatan ugođaj i predstavlja ponos svakog vrta. Važan je odabir travne mješavine za određen tip terena. Dobro je znati da u prirodi ne postoji trava koja bi uspijevala u svim uslovima. Zato se za travnjake obično upotrebljavaju travne mješavine koje rastu zajedno i omogućavaju da trava bude otpornija na mahovinu i bolesti te na gaženje. Da bismo se mogli pohvaliti travnjakom moramo o njemu brinuti tokom cijele godine. Trava za svoj rast treba dosta hranjivih tvari, stoga se mora prihranjivati, najbolje specijalnim gnojivima za travu.

Green Field travne smjese

Sport & Fun

Odlična trava za rekreacione površine i okućnice. Dugogodišnju travnu smjesu odlikuje visoka sposobnost regeneracije i njegovan izgled. Travna smjesa podnosi velika opterećenja i ima visoku otpornost. Kao klasična trava ispunjava sve kriterije za rekreacione površine i okućnice. Dolazi u pakovanjima od 1 i 10 kg.

Shadow & Fun

Ovu travnu smjesu koristimo za sjenovite površine koje su problematični dijelovi u vrtu. Ovu smjesu koristimo upravo za ta područja pošto se sastoji od vrsta i sorti koje imaju visok stepen prilagodnosti i odgovaraju polusjenovitim površinama na suhim ili vlažnim zemljištima. Smjesa Shadow & Fun sastoji se od različitih sorti, koje uprkos teškim uslovima tokom cijele godine, osiguravaju da travnjak ostaje uvijek zelen. Smjesa naravno podnosi i direktan uticaj sunca i samim tim je svestrano upotrebljiva.

Mediteran & Fun

MEDITERAN & FUN je smjesa trava koja se pretežno koristi za okućnice i velike vrtove. Zbog jedinstvenog sastava smjesa osigurava otpornost na sušu i u ljetnim mjesecima. Zalijevanje nije potrebno toliko redovno kao kod uobičajenih travnih smjesa. Dodatna prednost smjese Mediteran & Fun je da jako dobro uspijeva u sjenovitim predjelima. Ovu smjesu uobičajeno ne smijemo kositi na kratko. Dolazi u pakovanjima od 1 i 10 kg.

Dosijavanje & Fun

Ovo je pouzdana smjesa za dosijavanje, klija brzo i sigurno. Dosijavanje sa njom je izuzetno lahko: sijemo, zalijemo i završeno! Jednostavnija obnova travnjaka nije moguća. Obloženo sjeme garantuje optimalan kontakt sa zemljištem i opskrbljuje klicu sa svim potrebnim tvarima za zdrav razvoj. U najkraće vrijeme prazna mjesta u vašem travnjaku su pokrivena i cjelokupna površina blista svježe zeleno.

Greenline travne smjese

Dekor

Dekor je univerzalna travna smjesa pogodna za sunčane i sjenovite površine. Odlično podnosi sve vrste opterećenja i poslije košnje se brzo obnavlja. Dolazi u pakovanju od 1 kg.

Repair

Repair je odlična kombinacija sjemena trava za presijavanje travnjaka. Značajna prednost je da nije potrebna obnova cijelog travnjaka.

OASE travne smjese

Royal Seeds travne smjese

Royal Seeds Sport

Royal Seeds Mediteran

Royal Seeds Senka

Royal Seeds Tivoli

Ostale travne smjese

Trave, djeteline i stočna repa

Engleski ljulj

Lolium perenne je tro do četvorogodišnja niska vrsta trave brzog rasta i ranog razvoja. U proljeće prva ozeleni i u jesen zadnja završava rast. Odlično podnosi gaženje i čestu košnju i ne zahtjeva posebne zemljišne uslove. Po hranjivoj vrijednosti je najznačajnija vrsta trave i jedino je osjetljiva na niske temperature i dugotrajan snježni pokrivač.

Italijanski ljulj

Lolium multiflorium je jedno do dvogodišnja srednje visoka vrsta trave vrlo ranog rasta i razvoja. Ako u zemlji ima dovoljno hrane, prije svega azota, odlikuje se bržim rastom i regeneracijom nakon košnje. Najbolje uspijeva na vlažnim i srednje teškim tlima. Sadrži dosta šećera i primjerena je za pripremu silaže.

DTS

Djetelinsko travne smjese (DTS) predstavljaju proizvodžačima krme bogat izbor hranjivih tvari. Djeteline i trave imaju različite zahtjev u pogledu tla i podneblja. U sjetvi mješavina dolaze do izražaja sve osobine jer se međusobno nadopunjavaju. U slabijim uslovima rasta djetelinsko- travne smjese daju sigurniji i veći prinos.

Bijela djetelina

Ova djetelina je izrazito niskog rasta i sitnih listova. Veoma sporo raste i izdržljiva je biljka. Uspijeva na skoro svim mjestima i prilagodljiva je svim uslovima uzgoja. Najviše joj odgovaraju vlažna i teška zemljišta.

Ekcendorf

Stočna repa koja daje visok prinos listova i korijena. U optimalnim uslovima prinos iznosi i do 100t/ha. Dvogodišnja je biljka koja voli duboka i plodna zemljišta koja su vodopropusna. Odgovaraju joj područja sa više padavina. Treba je sijati u plodoredu.

Lucerka

LUCERKA je višegodišnja djetelina koja izdrži pri intenzivnoj proizvodnji četri do pet godina korištenja. Pored izdržljivosti se razlikuje od drugih djetelina po visočijem i kvalitetnijem prinosu hranjivih materija i zato nosi naziv "Kraljica krmnih kultura". Lucerka je biljka više sušnog i toplijeg podneblja koja najbolje uspijeva na rahlim, zračnim, plodnim i neutralnim zemljištima. Sijemo je čisto ili u smjesama.

Smiljkita

SMILJKITA je nezahtjevna djetelina koja brzo raste u sušnim i vlažnim područjima te dobro podnosi kisela i bazna zemljišta. Zbog izuzetno dubokog korijenovog sistema i skromnim potrebama za vodom i hranjivima vrlo je pogodna za ozelenjavanje strmih padina - zaštita od erozije.

Smiljkita

CRVENA DJETELINA uspijeva u humidnom podneblju na srednje teškim i kiselim zemljištima. Upotrebljava se kao svježa zelena krma i dobro je probavljiva sa visokim sadržajem proteina i vitamina. U smjesama sa drugim travama je pogodna za siliranje pa čak i za sušenje.

Savjeti za uzgoj trava

PRIPREMA ZEMLJIŠTA - Zemljište je potrebno temeljito prekopati i usitniti, iz njega izvaditi sve nečistoće i korove. Poslije ga treba izravnjati grabljama, ostaviti dva dana i zatim baciti početno gnojivo.

SJETVA - Sijemo u proljeće ili na jesen, kad temperatura dostigne najmanje 10°C. Sjeme ravnomjerno posijemo po cijeloj površini. Preporučujemo uobičajenu sjetvu ca 30 gr/m2 ili ručnu sjetvu s lijeva na desno a polovicu odozgo prema dole. Sjeme grabljama lagano zagrebemo u zemlju (ne dublje od 5mm) i površinu povaljamo. Poslije sjetve redovno dobro zalijevamo, po mogućnosti nježnim raspršivačem.

ZALIJEVANJE - U prve 3-4 sedmice poslije sjetve svježe isklijano sjeme treba puno vlage. Travnjak je i u kasnijim fazama potrebno zalijevati jer se korijen trave nalazi veoma plitko u zemlji i ne može da usvaja vodu iz dubljih slojeva. Zato je potrebno održavati vlažan travnjak i po potrebi ga zalijevati. Potrebno je vode u količini 8-10 l/m2 da bi travnjak bio optimalno zaliven. Zalijevanje vršiti rano ujutro ili kasno popodne. Usljed nedovoljnog zalijevanja doći će do sušenja i žutila trave.

KOŠENJE - Travnjak prvi put kosimo kada trava dostigne visinu 8 cm. Pokositi je do visine 5 cm. Kod daljnjih kosidbi kositi na visini između 3-6 cm i voditi računa da se trava ne kosi prenisko jer se u tom slučaju slabije obnavlja. Prije nego snijeg padne potrebno je travu pokositi da ne bi zimi pod uticajem snijega došlo do truljenja. Potrebno je kositi 1-2 puta sedmično ili 2-3 puta mjesečno u zavisnosti od tipa travnjaka.

GNOJENJE - Trava oduzima zemlji hranjive tvari, zato preporučujemo prihranu specijalnim gnojivima za travnjake. Prihranu obaviti 2-3 puta godišnje i to sa 15-20 gr/m2. Prvu prihranu izvršiti krajem februara a drugu sredinom marta. Prihranu vršiti prije kiše ili zalijevanja travnjaka. Prihranu ne vršiti u vrijeme visokih dnevnih temperatura. Prije zime prihraniti sa klijevim gnojivom čime travnjak postaje otporniji na hladnoću.

PROZRAČIVANJE - Prozračivanje se vrši prije gnojidbe i navodnjavanja u proljeće i jesen sa vilama ili sa šiljastim valjcima do dubine 2-3 cm. Grabljenjem travnjaka takođe vršimo prozračivanje a ujedno odstranjujemo travu koja je suha i koja negativno utiče na normalan rast trave kao i na razvoj bolesti. Travnjaci se često nalaze na tlu koje nije dovoljno pjeskovito pa malo zraka prodire do korijena. Bušenjem rupa u koje se sipa pijesak obezbjeđujemo da voda bolje otiče a korijen bolje diše.